Brunch

Vår premiärbrunch på Sjöbo Gästgivaregård 2020 var fullsatt och responsen var god. Pandemin satte tyvärr stopp för de kommande datumen vi tänkte genomföra brunch.

Vi hoppas få genomföra många brunchtillfällen under året som kommer. När restriktionerna lättar och tiderna är bättre, kommer all information under denna fliken!